SMT முனை

  • SMT இயந்திர முனை

    SMT இயந்திர முனை

    SMT மெஷின் nozzle pick and place என்பது SMT இயந்திரங்களில் உள்ள ஒரு சிறிய உதிரி பாகமாகும், அது இல்லாமல், SMT கருவிகளால் பாகங்களைத் துல்லியமாகத் தேர்ந்தெடுத்து வைக்க முடியாது மற்றும் திறமையாக இயங்க முடியாது.

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்: